Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

fridaysister
5282 ddca 390
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna

August 15 2017

0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaaynis aynis
fridaysister
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
fridaysister
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł

August 14 2017

2559 3add 390
fridaysister
4088 b347 390
Reposted fromkyte kyte viawarkocz warkocz
fridaysister
3116 f484 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
fridaysister
0922 bc28 390
Reposted fromscorpix scorpix viawarkocz warkocz
fridaysister
the museum of tears
5493 636a 390
fridaysister
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika vianettle-carrier nettle-carrier

August 13 2017

fridaysister
fridaysister
Reposted frombukoz bukoz viawarkocz warkocz
fridaysister
Basically this is what all men are like.
fridaysister
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
fridaysister
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus vianettle-carrier nettle-carrier
fridaysister
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vianikotyna nikotyna
fridaysister
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianikotyna nikotyna
3613 516a 390
Reposted fromnikotyna nikotyna
8294 ac0b 390

livebloggingmydescentintomadness:

ffermented-salmonella:

goddessolga:

since1938:

My man Jesus

What story is that?

Matthew 18:9

“And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away.”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl