Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

fridaysister
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
fridaysister
1065 cdcd 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viafoodforsoul foodforsoul
fridaysister
1680 2724 390
Reposted frommyrla myrla viawarkocz warkocz
fridaysister
4547 b27a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz
fridaysister
5504 3d7f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
fridaysister
3670 806d 390
fridaysister
8768 b84f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
fridaysister
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viawarkocz warkocz
fridaysister
4147 dd11 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz

October 13 2018

fridaysister
9652 306d 390
5735 5f42 390
7697 c8ad 390
Reposted fromwestwood westwood viawarkocz warkocz
1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

fridaysister
9182 7c80 390
Reposted fromhagis hagis viawarkocz warkocz
fridaysister
5227 0180 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
fridaysister
7889 d801 390
Reposted fromonlyman onlyman viawarkocz warkocz
fridaysister

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaAmericanlover Americanlover
fridaysister

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viawarkocz warkocz
fridaysister
7249 783e 390
fridaysister
Reposted fromshakeme shakeme viakalina21 kalina21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl