Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

fridaysister
0445 45ac 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapandorcia pandorcia
fridaysister
7971 9b85 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaynis aynis
fridaysister
fridaysister
0591 5822 390
Reposted fromhagis hagis viapandorcia pandorcia
fridaysister
8843 a3ee 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapandorcia pandorcia
fridaysister
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapandorcia pandorcia
fridaysister
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapandorcia pandorcia
fridaysister
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viapandorcia pandorcia
fridaysister
6786 8068 390
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki viapandorcia pandorcia

March 11 2018

fridaysister
6629 b7da 390
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
fridaysister

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viawarkocz warkocz
fridaysister
3806 5b70 390
Reposted fromintotheblack intotheblack vianikotyna nikotyna
fridaysister
9937 9b41 390
Reposted fromVegelus Vegelus viaAmericanlover Americanlover
fridaysister
7266 f698 390
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAmericanlover Americanlover
3493 c98e 390
Reposted fromselkie3 selkie3 viaAmericanlover Americanlover
fridaysister
9758 8216 390
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover

March 04 2018

fridaysister
3473 e5eb 390
Reposted frommeem meem viaaynis aynis
fridaysister
9416 fe21 390
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
fridaysister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl